Դվին (7/12)


0

Hrayr Dallakyan
0

Հիմնադրվել է՝ 336
Մայրաքաղաք՝ 336-885

Արշակունիների թագավորություն (336-428)
Մարզպանական Հայաստան (428-642)
Արմինիա կուսակալություն (701-885)