Կորյունի <> Երկը Առաջին Երկն է, Որը Գրվել է Մաշտոցյան Հայերենով (2/4)


0
Hrayr Dallakyan
0

Հայկական տառերով գրված առաջին ինքնուրույն պատմական բնույթի աշխատությունն է։ Կորյունը, լինելով Մաշտոցի կրտսեր աշակերտներից մեկը, գրել է հայոց գրերի ծագման մասին և դրանց ստեղծողի վարքը։

Կորյունը <<Վարք Մաշտոցին>> գրել է Հովսեփ Վայոցձորցի կաթողիկոսի հորդորով ով նույնպես Մաշտոցի աշակերտներից էր։