Տուշպա – Վան (1/12)


0

Hrayr Dallakyan
1

Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա 825
Մայրաքաղաք՝  մ.թ.ա 825 - 331

Վանի թագավորություն (մ.թ.ա. 9-6-րդ դարեր)
Երվանդունիների թագավորություն (մ.թ.ա. 570-201)