Երվանդաշատ (4/12)


0

Hrayr Dallakyan
0

Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա 220
Մայրաքաղաք՝  մ.թ.ա 220 - 160

Երվանդունիների թագավորություն (մ.թ.ա. 570-201)
Արտաշեսյանների թագավորություն (մ.թ.ա. 189-1)