Հայկական Պետության Պատմական Մայրաքաղաքները


1
 1. Hrayr Dallakyan
  1

  Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա 825
  Մայրաքաղաք՝  մ.թ.ա 825 - 331

  Վանի թագավորություն (մ.թ.ա. 9-6-րդ դարեր)
  Երվանդունիների թագավորություն (մ.թ.ա. 570-201)

 2. Hrayr Dallakyan
  1

  Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա 1032
  Մայրաքաղաք՝  մ.թ.ա 331 - 220

  Երվանդունիների թագավորություն (մ.թ.ա. 570-201)

 3. Hrayr Dallakyan
  1

  Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա 87
  Մայրաքաղաք՝  մ.թ.ա 77-69

  Արտաշեսյանների թագավորություն (մ.թ.ա. 189-1)

 4. Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա 220
  Մայրաքաղաք՝  մ.թ.ա 220 - 160

  Երվանդունիների թագավորություն (մ.թ.ա. 570-201)
  Արտաշեսյանների թագավորություն (մ.թ.ա. 189-1)

 5. Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա 185
  Մայրաքաղաք՝  մ.թ.ա 160 - 77, մ.թ.ա 69 - մ.թ. 120

  Արտաշեսյանների թագավորություն (մ.թ.ա. 189-1)
  Արշակունիների թագավորություն (52/66-428)

 6. Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա. 2–րդ դար
  Մայրաքաղաք՝ 120-336

  Արշակունիների թագավորություն

 7. Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ 336
  Մայրաքաղաք՝ 336-885

  Արշակունիների թագավորություն (336-428)
  Մարզպանական Հայաստան (428-642)
  Արմինիա կուսակալություն (701-885)

 8. Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ 3–րդ դար
  Մայրաքաղաք՝ 885-890

  Բագրատունիների թագավորություն (885-1045)

 9. Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ անհայտ է
  Մայրաքաղաք՝ 890-928

  Բագրատունիների թագավորություն (885-1045)

 10. Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ անհայտ է
  Մայրաքաղաք՝ 928-961

  Բագրատունիների թագավորություն (885-1045)

 11. 11 Անի

  Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ 5-րդ դար
  Մայրաքաղաք՝ 961-1045

  Բագրատունիների թագավորություն (885-1045)

 12. Hrayr Dallakyan
  0

  Հիմնադրվել է՝ մ.թ.ա. 782
  Մայրաքաղաք՝ Հայաստանի առաջին հանրապետություն (1918-1920)
  Հայկական Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետություն (1920-1991)
  Հայաստանի Հանրապետություն (1991 - առ այսօր)